Akumulator-wplywna-srodowisko
0

W bateriach i akumulatorach zachodzą reakcje chemiczne w wyniku których zostaje wytworzone napięcie. W zależności od typu i rodzaju baterii, bierz w nich udział szereg pierwiastków, w tym również szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska ora zdrowia i życia ludzi.

Akumulator – wpływ na środowisko

W konstrukcji baterii i akumulatorów używa się dodatkowo szeregu substancji odpowiedzianych za bezpieczeństwo oraz funkcjonalność działania, które również mogą być uciążliwe dla środowiska.

Do najczęściej spotykanych substancji wykorzystywanych w produkcji baterii i akumulatorów należą: dwutlenek węgla, żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź, wodorotlenek potasu, rtęć, nikiel, lit, kadm, srebro, kobalt, jak również szkło, krzemionka, papier, folia a nawet wodór.

Zagrożenia zdrowotne istnieją przede wszystkim ze strony toksycznego dziania metali ciężkich zawartych w akumulatorach, a używane kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące o korozyjne.

Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami i ryzykiem przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska, należy zapewnić systemu selektywnej zbiórki tego typu odpadu, który można następnie bezpiecznie unieszkodliwić i poddać procesom recyklingowym.


Chcesz oddać stary akumulator ? przyjedź do nas !

Adresy sklepów >> Gdzie oddać stary akumulator

5/5 (6)

Będzie nam miło jeśli zostawisz swoją ocenę

Akumulatory trakcyjne BPower

Poprzedni artykuł

Akumulatory VRLA – podstawowe informacje

Następny artykuł

Zobacz także

Więcej w Aktualności