Montaz-akumulatora
0

Montaż i demontaż akumulatora

 • Uwaga! Przerwanie dopływu napięcia może doprowadzić do dysfunkcji rozmaitych odbiorników elektrycznych (blokada pojazdu, radio etc.).
 • Montować tylko wystarczająco naładowane akumulatory (minimum 12, 50 V napięcia spoczynkowego).
 • Przed demontażem akumulatora wyłączyć silnik i wszystkie elektryczne odbiorniki.
 • Przy demontażu akumulatora najpierw odłączyć przewód minusowy (–), następnie plusowy (+).
 • Usunąć wszelkie zabrudzenia z podstawy mocowania akumulatora.
 • Oczyścić bieguny i klemy i posmarować je odpowiednim smarem o zerowej kwasowości.
 • Stabilnie zamocować akumulator, używając do tego elementów mocujących z fabrycznego wyposażenia.
 • Aby zapobiec zwarciom i zaiskrzeniu, po umocowaniu akumulatora w samochodzie zdjąć z niego ochronę bieguna dodatniego i zamocować ją na biegunie akumulatora wymienianego.
 • Upewnić się, czy klemy są dobrze zamocowane.
 • Z wymienianego akumulatora przejąć takie części jak osłony biegunów, łączniki kątowe, łączniki pojemników odgazowania oraz zamocowania kontaktów (jeśli są) i umocować je w odpowiednich miejscach. Używać dołączonych zatyczek lub ponownie tych z wymienionego akumulatora
 • Zostawić otwarty przynajmniej jeden otwór odgazowania, pozwoli to zapobiec powstaniu bniebezpieczeństwa eksplozji. Dotyczy to również transportu starych akumulatorów.

Ładowanie zewnętrzne

 • Używać wyłącznie odpowiednich ładowarek prądu stałego i postępować zgodnie z ich instrukcją obsługi.
 • Nigdy nie ładować zamarzniętego akumulatora lub akumulatora, którego temperatura wynosi powyżej 45 °C.
 • Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z dodatnim wyjściem (+) ładowarki, analogicznie biegun ujemny (–).
 • Włączać ładowarkę dopiero, gdy jest połączona z akumulatorem.
 • Nie wyłączać ładowarki, zanim nie skończy się ładowanie.
 • Przerwać ładowanie, jeśli akumulator zrobi się gorący lub jeśli wycieka z niego elektrolit!
 • Akumulator ładować w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych.

Konserwacja

 • Powierzchnie akumulatora utrzymywać w stanie czystym i suchym, czyścić wyłącznie wilgotną lub antystatyczną szmatką.
 • Bieguny i zaciski chronić przed korozją, smarując je smarem o zerowej kwasowości
 • Nie otwierać akumulatorów bezkorkowych.
 • W przypadku słabej mocy startowej sprawdzić akumulator i w razie potrzeby doładować.
 • Akumulatory magazynować należy w stanie naładowanym i w chłodnych temperaturach.
 • Zalecana jest kontrola stanu załadowania akumulatora co 6 miesięcy i ładowania go, kiedy napięcie spadnie poniżej 12,3 Volt.

Pomoc startowa

 • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi samochodu i przestrzegać podanych tam wskazówek do pomocy startowej.
 • Pomoc startowa przeprowadzona może być tylko przy użyciu akumulatora o tym samym napięciu znamionowym. Akumulator-dawca powinien mieć mniej więcej tę samą pojemność, którą ma akumulator-odbiorca.
 • Używać wyłącznie normatywnych kabli startowych (np. zgodnie z ISO 6722).
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących użycia kabli startowych.
5/5 (2)

Będzie nam miło jeśli zostawisz swoją ocenę

Ładowarka LITHIUM XS

Poprzedni artykuł

Akumulator samochodowy Fiamm

Następny artykuł

Zobacz także