Długie okresy przestojów pojazdu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Konserwacja

Częstotliwość konserwacji akumulatora zależy od jego wieku. Z technicznego punktu widzenia, polecamy okres comiesięczny - szczególnie w przypadku dłuższych przestojów.
  • Skontroluj stan elektrolitu (w przypadku akumulatorów obsługowych) i w razie potrzeby uzupełnij jego brak wodą destylowaną. Po uzupełnieniu dobrze jest akumulator podładować, aby wyrównać gęstość elektrolitu.
  • Utrzymuj akumulator i bieguny w czystości
  • Sprawdź połączenia, kable, klemy i skontroluj czy obudowana nie ma uszkodzeń.
     

Długie okresy przestojów

 jednym z głównych powodów, dla których akumulator odmawia współpracy jest rozładowanie, a co za tym idzie wytwarzanie się siarczanu ołowiu w czasie długich przestojów szczególnie zimą  np. po sezonie motocyklowym. Po rozładowaniu odkłada się on na elektrodach i twardnieje, czego konsekwencją jest osłabienie lub całkowita niezdolność akumulatora do sprawnego działania.

Aby tego uniknąć należy przestrzegać dwóch zasad :

  1. Ładuj i przechowuj akumulator w suchym i czystym miejscu. Odłącz ujemną klemę od akumulator !!!
  2. Regularnie nie kontroluj stan naładowania, w razie potrzeby doładuj (Prąd ładowania to 10% pojemności akumulatora np 10Ah to 1 Amper), lub zakup ładowarkę automatyczną którą można podłączyć na cały okres przestoju, będzie ona podtrzymywać stałe napięcie na biegunach np. CTEK XS 0.8

Jak obliczyć potrzebną pojemność akumulatora ?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Przeprowadź bilans energetyczny wszystkich zużywających prąd urządzeń. Pozwala to sprawdzić ilość energii zużywanej każdego dnia, która musi zostać w związku z tym zwrócona do akumulatora.
 
Przykładowe obliczenie dla chłodziarki:


Moc 42 waty (W) : Napięcie 12 Woltów (V)

= Prąd 3,5 Ampera (A) x czas działania w ciągu doby (H) np. 8 godzin

= wymagana pojemność w amperogodzinach (Ah)

 = 28 Ah 

 Na tym przykładzie można obliczyć łączną pojemność wymaganą dla wszystkich urządzeń zużywających prąd znajdujących się w pojeździe za pomocą dodawania (Dane odnośnie mocy urządzenia można znaleźć na tabliczkach znamionowych).


 Przemnożyć całkowitą ustaloną wartość Ah przez współczynnik bezpieczeństwa wynoszący

Eksploatacja akumulatorów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Prawidłowo eksploatowany akumulator sprawi, że będziesz z niego zadowolony przez długi czas.


Należy jednak pamiętasz o następujących zasadach:


Akumulator powinien być właściwie zamocowany w pojeździe, a rurka przelewowa wyprowadzana w sposób właściwy, określony przez producenta motocykla.
Regularnie sprawdzaj poziom elektrolitu w akumulatorze. W przypadku, gdy stwierdzisz jego niedobór dolej wody destylowanej. Nigdy nie dolewaj kwasu czy elektrolitu ! Nie przepełniaj ogniw, ponieważ może to skutkować wydostaniem się elektrolitu na zewnątrz i spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych i elementów gumowych motocykla.


Sprawdzaj czystość klem i zacisków. Połączenia te, zabezpiecz wazeliną techniczną, w okresie zimowym odłącz akumulator od instalacji motocykla i zabezpiecz go przed działaniem wilgoci i niskich temperatur.


Bezpieczeństwa:
Nie należy zbliżać się z ogniem do akumulatora ( można spowodować wybuch )


Nie wolno przewracać akumulatora ( można się poparzyć )
Nie należy zostawiać nie używanego akumulatora w aucie dłużej niż dwa miesiące


Nie wolno przeładowywać akumulatora ( powoduje odparowanie elektrolitu )

 

Akumulatory ołowiowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
ladowanie akumulatora
Przed laty dostępne były jedynie akumulatory ołowiowe przeznaczone do pojazdów samochodowych. Po zakupieniu takiego akumulatora należało zalać go przygotowanym samodzielnie elektrolitem o odpowiedniej gęstości i przeprowadzić pierwsze ładowanie. Od tego pierwszego ładowania, zwanego formowaniem, zależały późniejsze parametry, między innymi pojemność. Elektrolitem był roztwór kwasu siarkowego w wodzie destylowanej − stąd potocznie akumulatory takie nazywa się kwasowymi.
 
Na stacjach benzynowych można było kupić aerometry szklane przyrządy, które pozwalały sprawdzać gęstość elektrolitu (powinna wynosić 1,26...1,28 g/cm 3 ). Przygotowanie elektrolitu wymagało sporo ostrożności ze względu na żrące właściwości kwasu siarkowego. Prawdopodobnie pamiętasz jeszcze z podstawówki starą chemiczną rymowankę: jeśli nie chcesz zrobić szkody, zapamiętaj: kwas do wody. Próba wlewania wody do dużo gęściejszego kwasu może się skończyć rozpryskiem kwasu i poparzeniem.

Czytaj więcej...

C – pojemność czy prąd ?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Głównymi parametrami akumulatora są napięcie nominalne oraz pojemność znamionowa. Pojemność akumulatora oznacza się dużą literą C i wyraża w amperogodzinach (Ah) lub miliamperogodzinach (mAh).
 
Także przy opisie prądów ładowania i rozładowania, zamiast podawać je w wartościach bezwzględnych, czyli w amperach i miliamperach, wyraża się je jako ułamek pojemności nominalnej C. Okazuje się to wyjątkowo wygodne i praktyczne.
 
Prąd C (1C) to tak zwany prąd jednogodzinny – akumulator rozładowywany takim prądem powinien pracować jedną godzinę (w praktyce bywa nieco inaczej, ale to nieistotny szczegół).
 
Przykładowo dla akumulatora o pojemności
 
C=16Ah prąd 0,1C (czyli C/10) to prąd 1,6A, prąd C/4 to 4A, a C/3 to 5,33A. Dla akumulatora o pojemności 700mAh prąd 0,1C to 70mA, C/4 to 175mA, C/3 to 233mA.