Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 • Nie uzupełniać kwasu do maksymalnego poziomu w akumulatorze, który wymaga ładowania. ( Podczas ładowania poziom kwasu wzrasta ). Jednakże, jeśli poziom kwasu jest poniżej górnej krawędzi separatorów, należy uzupełnić go destylowaną lub dejonizowaną wodą tak, aby separatory zostały zakryte.
   
 • Uzupełniać elektrolit do maksymalnych poziomów dopiero po jednej godzinie od momentu zakończenia ładowania.
   
 • Nigdy nie przepełnić akumulatora. (Elektrolit może wylewać się podczas ładowania przez otwory odgazowania).
   
 • Do uzupełniania poziomu używać tylko destylowanej lub dejonizowanej wody. (Kwas siarkowy może być używany tylko do pierwszego zalania suchego akumulatora). Nie stosować butelkowanej wody mineralnej (zanieczyszczenia zawarte w wodzie zwiększają przewodność wody i samo rozładowanie akumulatora).
   
 • Podczas eksploatacji akumulatora należy sprawdzać poziom elektrolitu i uzupełniać go do poziomów podanych poniżej.
  Jeżeli akumulator ma zaznaczoną linię maksymalnego poziomu na boku obudowy, to należy uzupełnić elektrolit do tego poziomu.
  Jeżeli nie ma zaznaczonej linii maksymalnego poziomu, ale z dna pokrywy wystają rurki napełniania, to uzupełniać elektrolit do dna tych rurek.
  Jeżeli nie ma zaznaczonej linii maksymalnego poziomu, ani rurek napełniania, w akumulatorach w obudowie z polipropylenu, to uzupełniać elektrolit do poziomu 7 mm poniżej dolnej krawędzi obrzeża pokrywy.
  Jeżeli nie ma rurek napełniania, w akumulatorach w obudowie z ebonitu, to uzupełniać elektrolit do poziomu 5 mm powyżej górnej krawędzi separatorów.